CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

ZGŁOSZENIE WYNALAZKU …, UDZIELENIE PATENTU

   (w uproszczeniu)

Dokonałeś wynalazku, bez względu na dziedzinę wiedzy:

nowego,

posiadającego poziom wynalazczy

i nadającego się do przemysłowego stosowania (art. 24 pwp),

na który może być udzielany patent (art. 52 pwp),

 zgłoś

w Biurze ds. Własności Intelektualnej,

wypełniając

formularz Zgłoszenia rozwiązania do ochrony

 z zachowaniem

postanowień Regulaminu o korzystaniu z własności intelektualnej

w Politechnice Opolskiej

 (Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 4 marca 2010 r.)

- dostępne w intranecie Politechniki Opolskiej.

 

ZAPRASZAM na wstępną rozmowę.