CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 BADANIA PATENTOWE

 

Zasoby informacji patentowej pozwalają prowadzić badania patentowe. Wiedza nabyta w wyniku badań

patentowych winna być wiedzą wiodącą  już na etapie wyboru tematyki badań naukowych, prac badawczo-

rozwojowych i prac rozwojowych. Umożliwia uzyskanie twórczego wyniku pracy intelektualnej na gruncie

prawa własności przemysłowej, który posiada zdolność uzyskania ochrony, a wprowadzony do obrotu

gospodarczego przedmiot tych praw  jest niezaskarżalny.

Szczególne miejsce wśród badań patentowych zajmują:

badania stanu techniki dostarczające informacji o rozwiązaniach znanych w konkretnym

lub zbliżonym temacie zainteresowania,

badania zdolności patentowej dostarczające informacji o zdolności spełnienia ustawowych

wymogów nabycia praw wyłącznych na przedmiot własności przemysłowej, w tym zdolności patentowej

wynalazków,

badania czystości patentowej wyrobu lub technologii jako wyniku pracy intelektualnej

dostarczające informacji o niezaskarżalności tego wyniku na danym rynku.

Analiza wyników badań patentowych i merytoryczne ich wykorzystanie jest bezwzględnie konieczne

w procesie twórczego rozwiązywania problemów technicznych, aby nie wyważać drzwi otwartych.

Przysłowiowe wyważanie drzwi otwartych skutkować może, nie tylko nieetycznym korzystaniem z cudzej

własności przemysłowej, ale i dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.