CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

POLITECHNIKA OPOLSKA

jest jednym z 27 polskich ośrodków informacji patentowej, a zarazem jednym z ośrodków sieci PATLIB. 

Gromadzi i nieodpłatnie udostępnia zbiory literatury patentowej, w szczególności:

  polskie opisy patentowe uporządkowane według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,

 gromadzone od 1981 r.,

  Biuletyn Urzędu Patentowego gromadzony od 1973 r.,

  Wiadomości Urzędu Patentowego gromadzone od 1968 r.,

  inne wydawnictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kolejne edycje

Międzynarodowej klasyfikacji Patentowej,

  bibliograficzne bazy danych, w tym: 

  ESPACE EP-A – baza europejskich zgłoszeń patentowych i międzynarodowych zgłoszeń

patentowych w trybie PCT od 1978 r.,

  ESPACE BULLETIN – baza dokumentów patentowych Europejskiego Urzędu Patentowego

oraz informacji o stanie postępowania przed nim od 1978 r.