CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

ZGŁOSZENIE WYNALAZKU

 powinno obejmować (art. 31 ust. 1 pwp):

podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz

wniosek o udzielenie patentu,

opis wynalazku,

zastrzeżenie (-a) patentowe,

skrót opisu.

Zgłoszenie wynalazku obejmujące co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie

na opis wynalazku i na zastrzeżenie (-a) patentowe uznawane jest za dokonane (art. 31 ust. 3 pwp). 

Po wpłynięciu  zgłoszenia wynalazku, Urząd Patentowy RP nadaje kolejny numer, stwierdza datę

wpływu zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszającego (art. 41 ust. 1 pwp).