CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 oznacza  prawa  odnoszące  się  do:

  dzieł  literackich, artystycznych  i  naukowych,

  interpretacji  artystów  interpretatorów  oraz  do  wykonań  artystów  wykonawców, do fonogramów

      i  do  programów  radiowych  i  telewizyjnych,

  wynalazków  we  wszystkich  dziedzinach  działalności  ludzkiej,

  odkryć  naukowych,

  wzorów  przemysłowych,

  znaków  towarowych  i  usługowych, jak  również  do  nazw  handlowych i  oznaczeń handlowych,

  ochrony  przed  nieuczciwą  konkurencją  oraz  wszelkie  inne  prawa dotyczące  działalności 

      intelektualnej w dziedzinie  przemysłowej, naukowej, literackiej i  artystycznej.

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji  Własności  Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie

dnia 14 lipca 1967 r.  (Dz. U. Nr 9  z  1975 r., poz. 49 i 51).

Własność intelektualna regulowana jest wieloma aktami prawnymi krajowymi, regionalnymi

i międzynarodowymi.