CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 

 oznacza prawa, odnoszące się do:

wynalazków, czyli patenty na wynalazki,

wzorów użytkowych, czyli prawa ochronne na wzory użytkowe,

wzorów przemysłowych, czyli prawa z rejestracji na wzory przemysłowe,

topografii układów scalonych, czyli prawa z rejestracji na topografię układów scalonych,

znaków towarowych, czyli prawa ochronne na znaki towarowe,

oznaczeń geograficznych, czyli prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,

z późn. zm.)

Obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej są dostępne na stronie internetowej

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188/192:

http://www.uprp.pl.