CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

ZADANIA BIURA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

są związane z potrzebami Politechniki Opolskiej w zakresie ochrony i korzystania z własności intelektualnej,

w tym własności przemysłowej, a w szczególności:

udzielenie informacji patentowej pracownikom i studentom oraz wszystkim zainteresowanym,

organizowanie i prowadzenie badań patentowych,

pomoc w ocenie wyników prac intelektualnych pod kątem ich ochrony,

opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej rozwiązań podlegających ochronie i dokonywanie

    ich zgłoszeń w procedurze krajowej, regionalnej i/lub międzynarodowej,

prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przedmiotów własności przemysłowej do ochrony,

    z ich rozpatrywaniem i utrzymywaniem praw wyłącznych w mocy,

doradztwo związane z ochroną interesów uczelni w zakresie korzystania z własności intelektualnej,

udział w negocjacjach związanych z korzystaniem z własności intelektualnej,

podejmowanie czynności związanych z naruszeniem praw wyłącznych,

udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programów,

współorganizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu własności intelektualnej,

popularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej,

opiniowanie spraw związanych z własnością intelektualną,

wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony i korzystania z własności intelektualnej.