CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 jest centralnym organem administracji rządowej z siedzibą w Warszawie współtworzy i popularyzuje zasady

ochrony własności przemysłowej, gromadzi i udostępnia dokumentację i literaturę patentową w ramach

realizowania swoich podstawowych zadań.

 Współpracuje z krajowymi ośrodkami informacji patentowej, w tym z Politechniką Opolską, zaopatrując

 je w dokumentacje i literaturę patentową, bazy patentowe oraz wydawnictwa promocyjne publikowane

 przez Urząd Patentowy RP.

 Zapewnia szeroki nieodpłatny dostęp do informacji patentowej, zarówno w zbiorach na nośniku

papierowym, jak i w elektronicznych bazach danych serwisu internetowego, a w szczególności do:

  informacji o  przedmiotach własności zgłoszonych do ochrony publikowanych w Biuletynie Urzędu

 Patentowego,

  informacji o udzielonych prawach wyłącznych publikowanych w Wiadomościach Urzędu

Patentowego,

  informacji o opatentowanych wynalazkach publikowanych w opisach patentowych będących

integralną częścią dokumentów patentowych,

informacji o wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, topografiach układów

scalonych, znakach towarowych i oznaczeniach geograficznych publikowanych w Bazie danych UPRP,

  informacji o opatentowanych wynalazkach publikowanych w polskich opisach patentowych,

 w europejskich opisach patentowych tłumaczonych na język polski obowiązujących na terytorium

Polski oraz o chronionych wzorach użytkowych publikowanych w opisach ochronnych wzorów

użytkowych od kwietnia 2008 r., a udostępnianych w Serwerze Publikacji.             

Strona internetowa Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl jest przysłowiowym oknem na „patentowy

świat”, bo udostępnia, nie tylko własne zasoby informacji patentowej, ale i bazy międzynarodowe, w tym:

Espacenet - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO i innych krajów dostępna poprzez

interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim,

European Publication Serwer – baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP

od roku 1978 na bieżąco,

USPTO( USA) - bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń

od 2001 r. oraz udzielonych patentów od 1970 r. na bieżąco,

RCD-ONLINE– baza wspólnotowych wzorów przemysłowych - OHIM/OAMI,

CTM-ONLINE– baza wspólnotowych znaków towarowych - OHIM/OAMI.