CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej

 

PRAWA odnoszące się do UTWORÓW,

 w szczególności:

  wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,

naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

  plastycznych,

  fotograficznych,

  lutniczych,

  wzornictwa przemysłowego,

  architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych,

  muzycznych i słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych

 i pantomimicznych,

  audiowizualnych, w tym filmowych.

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).