CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Biura ds. Własności intelektualnej


WYNIKIEM INTELEKTUALNEJ PRACY TWÓRCZEJ

JEST ZAWSZE WYNIK TWÓRCZY 

 

Jeśli dokonałeś wynalazku,

to go nie udostępniaj do wiadomości powszechnej  

w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie

lub ujawnienie w inny sposób,

przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo

do uzyskania patentu.

art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), zwana dalej pwp.

 

Zgłoś rozwiązanie  

w podmiocie uprawnionym do praw wyłącznych.